Bod č.72.:

PROP/1 - Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Lidická 62 a Na Jíkalce 8 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokoly z městských soutěží)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 39/18, 553/17)
Příloha č.3 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:258 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX