Bod č.74.:

PROP/3 - Prodej nemovité věci na adrese Skvrňanská 32 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (katastrální mapa)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:260 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX