Bod č.93.:

ORG/4 - Pěstuj prostor, z. s. - soubor aktuálních výzev pro Plzeň z hlediska veřejného prostoru

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX