Bod č.26.:

KŘTÚ/1 - Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Bolevec

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Projekt „Regenerace sídliště Plzeň – Bolevec“ (H + Z architekti s.r.o., 11/2017) – A. Analytická část)
Příloha č.2 (Projekt „Regenerace sídliště Plzeň – Bolevec“ (H + Z architekti s.r.o., 11/2017) – B. Návrhová část)
Příloha č.3 (Projekt „Regenerace sídliště Plzeň – Bolevec“ (H + Z architekti s.r.o., 11/2017) – C. Dokladová část)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:213 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX