Bod č.98.:

KŘTÚ/3 - Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2017

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX