Bod č.31.:

KŘTÚ+ŘEÚ/11 - Rozpočtové opatření KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města

(předkladatel:nám. Náhlík, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:218 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX