Bod č.99.:

ŘÚSA/1 - Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2018 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje

(předkladatel:JUDr. Triner, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kopie ocenění Přívětivý úřad)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX