Bod č.18.:

TN/1 - Souhlas s projektem fúze a schválení změny účasti statutárního města Plzně ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – Projekt fúze sloučením PT, a.s. a PE a.s.)
Příloha č.2 (č. 2 – Usnesení Krajského soudu v Plzni o ustanovení znalce společnosti Kreston )
Příloha č.3 (č. 3 – Závěry znaleckého posudku společnosti Kreston A&CE Consulting, a.s. na ocenění jmění PT, a.s. a PE a.s.)
Příloha č.4 (č. 4 – Závěry znaleckého posudku společnosti Grant Thornton Valuation a.s. na ocenění jmění PT, a.s. a PE a.s.)
Příloha č.5 (č. 5 – Znalecká zpráva o fúzi)
Příloha č.6 (č. 6 – Prohlášení PE a.s. o bezdlužnosti ze dne 11.5. 2018)
Příloha č.7 (č. 7 – Potvrzení EPI, a.s. o zániku zajištění PE a.s. ze dne 11.5. 2018)
Příloha č.8 (č. 8 – Výpis z evidence centrálního depozitáře cenných papírů ze dne 11.5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:200 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX