Bod č.19.:

TN/2 - Schválení akcionářské smlouvy mezi městem Plzní a EP Infrastructure, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – Akcionářská smlouva.)
Příloha č.2 (č. 2 – Stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. k akcionářské smlouvě.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:201 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX