Bod č.21.:

TN+NámK/4 - Schválení nového znění stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. po fúzi

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – Nové znění stanov PT, a.s. po fúzi.)
Příloha č.2 (č. 2 – Stávající znění stanov PT, a.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:203 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX