Bod č.22.:

TN+NámK/5 - Schválení změny stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. týkající se změny podoby akcií na zaknihované akcie

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – Dosavadní znění stanov PT, a.s. )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:204 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX