Bod č.25.:

TN+NámK/7 - Úplatný převod 100% obchodního podílu PT, a.s. ve společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. statutárnímu městu Plzeň

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – Usnesení představenstva PT, a.s . č. 4.1., zápisu č. 425/2018 ze dne 10. 5. 2018 )
Příloha č.2 (č. 2 – Stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. )
Příloha č.3 (č. 3 – Smlouva o převodu obchodního podílu ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:207 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX