Bod č.30.:

OI/2 - Schválení uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem ve věci investiční akce "Městský okruh Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Návrh darovací smlouvy mezi st. m. Plzeň a Plzeňským krajem) (*)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (Nové znění důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:217 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX