Bod č.9.:

NámK/2 - Rezignace původního člena a zvolení nové členky Kontrolního výboru ZMP

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – rezignační dopis pana MUDr. Rolanda Ariase)
Příloha č.2 (č. 2 – výpis z usnesení ZMP č. 596, ze dne 11. 12. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:196 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX