Bod č.104.:

ORG/5 - Dopis P. Pelcla - závaznost referenda v záležitosti Územní studie Americká - Sirková

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX