Bod č.10.:

NámK/3 - Žádost o dotaci z Operačního programu „OP Zaměstnanost 2014-2020“ na projekt „Plzeň - moderní a zodpovědná“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:197 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX