Bod č.62.:

RadCh/2 - Poskytnutí dotace pro subjekt Asociace pro sport a fair play, z.s. na konání akce pod záštitou primátora města Plzně

(předkladatel:radní Chvojka )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Žádost o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Prezentace sportovní události)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:249 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX