Bod č.17.:

TN/8 - Dohoda o ukončení Smlouvy o spolupráci se strategickým partnerem

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1 Dohoda o ukončení Smlouvy o spolupráci se strategickým partnerem)
Příloha č.2 (č.2 Smlouva o spolupráci se strategickým partnerem ze dne 28. 2. 2012)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:199 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX