Bod č.10.:

RMO1/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2018

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - textová část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:482 rok:2018

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX