Bod č.13.:

RMO1/5 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt „Nedám se!“ včetně rozpočtového opatření č. 17

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Převod finančních prostředků na projekt "Nedám se!" )
Důvodová zpráva (Převod finančních prostředků na projekt "Nedám se!" )
Příloha č.1 (Převod finančních prostředků na projekt "Nedám se!" )
Příloha č.2 (Převod finančních prostředků na projekt "Nedám se!" )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:485 rok:2018

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX