Bod č.16.:

RMO1/8 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 28 a zařazení nově zahajovaných investičních akcí do jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení (Změna návrhu usnesení - Předloženo na stůl)
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva (Změna důvodové zprávy - Předloženo na stůl)
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 28, včetně rozpisu závazného ukazatele stavebních a nestavebních investic)
Příloha č.2 (Změna jmenovitého seznamu v souvislosti se změnou usnesení rmo1/8)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí - změny 06/2018)
Příloha č.3 (Studie - Stavební úpravy interiéru místnosti č. 116, 118 a 120 v objektu ÚMO Plzeň 1 )
Příloha č.4 (Půdorys – Navržený stav stavebních úprav interiéru místnosti č. 116, 118 a 120 v objektu ÚMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Půdorys – Navržený stav stavebních úprav kuchyně 90. MŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:488 rok:2018

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX