Bod č.20.:

RMO1/12 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro DJKT p. o., na akci Open Air Noc s operou 2018

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:492 rok:2018

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX