Bod č.28.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (informativní zpráva - projekt Krašovská)
Příloha č.2 (IZ - Plzeň TV)
Příloha č.3 (IZ - sloni na Mži)
Příloha č.4 (IZ - poděkování Diakonie)
Příloha č.5 (IZ - nesouhlas se směnou pozemků)
Příloha č.6 (IZ - Čistá Plzeň)
Příloha č.7 (informativní zpráva - sekání travnatých ploch 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:500 rok:2018

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX