Bod č.48.:

BYT/1 - Zrušení usnesení ZMP č. 164/15 ve věci Koncepce řešení lokality v Plzni, ulice Plachého – Korandova

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 164 ze dne 9. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:325 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX