Bod č.49.:

BYT/2 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení pana Jiřího Hlávky, byt č. 4, Radyňská 30, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z BK RMP) (*)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:326 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX