Bod č.50.:

BYT/3 - Projednání uzavření Dohody o splátkách s paní Evženii Polanskou na dluh vztahující se k bytu č. 10, Palackého 5, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Prohlášení o uznání dluhu)
Příloha č.2 (Dohoda o splátkách)
Příloha č.3 (Zápis z BK RMP) (*)
Příloha č.4 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:327 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX