Bod č.103.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 22.5.2018

(předkladatel:Ing. Bis)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX