Bod č.29.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2018 – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Průběžného dotačního programu - Mikrogranty 2018)
Příloha č.2 (Přehled posuzovaných a neposuzovaných žádostí o dotaci )
Příloha č.3 (Usnesení Komise kultury RMP č. 14/18 ze dne 16. 5. 2018)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:305 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX