Bod č.32.:

OSS/2 - Změna účelu poskytnuté dotace u organizace Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – v rámci dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti v roce 2018

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:308 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX