Bod č.33.:

TN/1 - Zahájení pořizování Změny č. 1 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 Harmonogram průběhu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Plzeň)
Příloha č.2 (č. 2 Usnesení ZMP č. 434 ze dne 8. 9. 2016)
Příloha č.3 (č. 3 Usnesení RMP č. 657 ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:309 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX