Bod č.36.:

KŘTÚ/2 - Strategický plán města Plzně – návrhová část

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Strategický plán města Plzně – návrhová část (ÚKRMP, 2018))
Příloha č.2 (Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje Odboru životního prostředí)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Předloženo na stůl č.3 (Doplnění přílohy č. 3 o usnesení ZMO Plzeň 4)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:313 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX