Bod č.40.:

KŘTÚ/11 - Schválení záměru získat pozemky od SŽDC, s.o. pro stavbu stezky pro chodce a cyklisty na tělese zrušené železniční trati mezi Plzní – Doubravkou a Chrástem u Plzně

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (studie „Greenway Plzeň – Chrást“ - situace)
Příloha č.2 (schéma stezky pro chodce a cyklisty mezí Plzní – Doubravkou a Chrástem)
Příloha č.3 (záznam z jednání dne 13.2.2018 vč. prezenční listiny)
Příloha č.4 (dopis Ing. P. Paidara, náměstka ředitele pro techniku – oblast Plzeň, Stavební správa západ, SŽDC, s.o.)
Příloha č.5 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:317 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX