Bod č.41.:

KŘTÚ/12 - Rozhodnutí ve věci poskytnutí daru vrácením uhrazeného nájemného společnosti MDZZ – Mikulka s.r.o.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti společnosti MDZZ – Mikulka s.r.o. vč. plné moci)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Orientační turistická mapa)
Příloha č.7 (Majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:318 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX