Bod č.25.:

RMO1/17 - 23c - Zařazení nově zahajovaných investičních akcí do jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu OI ÚMO Plzeň1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna usnesení rmo 1/8 - Předloženo na stůl)
Důvodová zpráva (Změna usnesení rmo 1/8 - Předloženo na stůl)
Příloha č.1 (Změna jmenovitého seznamu v souvislosti se změnou usnesení rmo1/8)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:497 rok:2018

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX