Bod č.24.:

RMO1/16 - 23b - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na výměnu oken v objektu VOŠ ZMVS s.r.o.

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti, vyjádření)
Příloha č.2 (RO č. 35)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:496 rok:2018

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX