Bod č.51.:

ŘEÚ+ŘTÚ/6 - Rozhodnutí o prodeji a nákupu projektů vážících se k vodohospodářské infrastruktuře a o prodeji vybrané vodohospodářské infrastruktury v ul. Libušínská společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Specifikace převáděných PD – OSI- prodej Vodárně Plzeň a.s)
Příloha č.2 (Specifikace převáděných PD – OI- prodej Vodárně Plzeň a.s.)
Příloha č.3 (Specifikace převáděných projektových dokumentací městu Plzeň)
Příloha č.4 (Specifikace převáděné VHI – Libušínská ul. - vodovod)
Příloha č.5 (Specifikace převáděné VHI – Libušínská ul. - kanalizace)
Příloha č.6 (Doporučení KNM)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:328 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX