Bod č.8.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotací z rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli.

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 125)
Příloha č.2 (Smlouva o dotaci Zču. ) (*)
Příloha č.3 (Smlouva o dotci HZS)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:283 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX