Bod č.99.:

EVID/2 - Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou okres Klatovy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 639 ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:371 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX