Bod č.15.:

ŘEÚ/1 - Pravidla rozpočtového provizoria

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Pravidla rozpočtového provizoria)
Příloha č.2 (Usnesení FV ZMP č. 4/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:290 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX