Bod č.101.:

FIN/3 - Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 1. čtvrtletí 2018

(předkladatel:Ing. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled rozpočtových opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX