Bod č.98.:

EVID/1 - Projednání souhlasu s demolicí stavby – vodojem Křimice na pozemku p. č. 1047/2 k. ú. Křimice.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dokumentace vodojemu Křimice)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Příloha č.3 (územní plán)
Příloha č.4 (modrá mapa)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 15. 5. 2018)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 642 ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:370 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX