Bod č.24.:

FIN/4 - Přijetí dotace Plzeňského kraje na realizaci projektu „Doměření povrchové situace DTM Plzně“.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZPK)
Příloha č.2 (návrh smlouvy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:300 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX