Bod č.44.:

KŽP/3 - Žádost 49. mateřské školy Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Naše rozkvetlá zahrada – 3. etapa“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX