Bod č.30.:

OK/2 - Změna části dotace poskytnuté subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na základě usnesení ZMP č. 19 ze dne 25. 1. 2018 na realizaci projektu „Městská tržnice" v roce 2018

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Plzně 2015, z. ú., o změnu části investiční dotace)
Příloha č.2 (usnesení ZMP 18/0019 - ve věci scvhálení předmětné investiční dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:306 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX