Bod č.11.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Schválení financování projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“ a uvolnění blokace finančních prostředků na tuto akci ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Schvalovací protokol č.j.: 90/2017-430-PPR/3)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 380 ze dne 7. 9. 2017)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 531 ze dne 14.12.2017)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 128 ze dne 19. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:286 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX