Bod č.13.:

ÚKEP/3 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa III.“.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 8 ze dne 25. 1. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:288 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX