Bod č.14.:

ÚKEP/4 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI na projekt „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017 – 2018“.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 211 ze dne 25. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:289 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX