Bod č.19.:

ŘEÚ/5 - Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení č. 142 ze dne 20.4.2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:294 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX