Bod č.16.:

ŘEÚ/2 - Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020-2022

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2019)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů v letech 2020-2022)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP č. 5/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:291 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX