Bod č.17.:

ŘEÚ/3 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2018

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření – rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 1)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic – Odbor investic)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic – ostatní správci)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic )
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – Aktualizovaný rozpočet Fondu rezerv a rozvoje MP)
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP č. 6/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:292 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX